Publisert 20. mai 2020

Ellera har ansatt sin første medarbeider

Ellera

I mars ansatte vi får første medarbeider i Ellera, noe vi er stolte av da vi hele veien har hatt ønske om å skape en god arbeidsplass for flere flinke hoder.

Med Anders Gunby på laget er vi med hans kompetanse innen jus, økonomi og IT enda bedre rustet for fremtiden, og vi gleder oss til videre vekst der behovet for flere ansatte vokser frem.

Anders er også glad i personvern og GDPR, som er helt i tråd med selskapets verdier, der vi nå har fått løftet bedriften enda et hakk på områder vi bryr oss spesielt mye om.

Anders Gunby, juridisk rådgiver i Ellera

Trenger du noe hjelp med GDPR eller andre utfordringer innen personvern og sikkerhet, er det bare å ta kontakt!

Publisert 20. mai 2020

Ellera