Personvernerklæring og informasjonskapsler

For oss i Ellera AS er det viktig at ditt personvern er ivaretatt. Vi samler kun inn informasjon som er nødvendig for å levere en god brukeropplevelse, og ved å bruke våre tjenester godtar du at vi samler inn og behandler personopplysninger som beskrevet på denne siden. Under vil du finne informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av disse. Sist oppdatert: 15.02.2023

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Ellera AS, ved personvernansvarlig Anders Gunby, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som lagres og behandles hos oss. Henvendelser om personvern kan rettes til personvern@ellera.no.

Hva, når og hvorfor vi samler inn personopplysninger

Avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med hverandre samler vi inn og bruker dine personopplysninger på ulike måter og til ulike formål.

Dersom du kontakter oss

Når du er i kontakt med oss kan dine personopplysninger bli lagret hos oss. Her beskriver vi hva slag informasjon som kan bli lagret og hvordan vi i så fall behandler dem.

  • Via telefon

Når du ringer oss lagres ditt telefonnummer, og opplysninger om når samtalen var og hvor lenge den varte, på våre telefoner. Denne informasjonen, samt et referat fra samtalen, kan bli videreført til våre kundehåndteringsverktøy dersom samtalen omhandler kjøp eller salg av tjenester, eller samarbeid.

  • Via e-post

E-poster som sendes til en adresse tilknyttet oss vil bli lagret hos vår e-postleverandør og kan bli videreført til våre kundehåndteringsverktøy dersom det vil være behov for dette. E-post skal slettes når de ikke lenger er relevante for vårt arbeid.

  • Via kontaktskjema

Informasjon som sendes gjennom vårt kontaktskjema vil bli lagret på våre servere og kan bli videreført til våre kundehåndteringsverktøy dersom vi ser behovet for dette. Våre nettsider benytter HTTPS og all samhandling med våre servere er derfor kryptert.

Informasjonen samlet inn via nettsidene vil bli slettet senest innen 12 måneder etter behandlingen er ferdig, med mindre kontakten fører til kjøp av tjenester, salg av tjenester eller et samarbeid. I dette tilfelle vil informasjonen kunne bli lagret så lenge avtalen vedvarer og inntil 12 måneder etter utløp av den.

Dersom du besøker våre nettsider

Når du besøker våre nettsider lagrer vi små tekstfiler kalt informasjonskapsler eller cookies i din nettleser for at ulike tjenester på vår nettside skal fungere. Du kan lese mer om dette og endre dine innstillinger i vår cookie-erklæring under. Noen av disse cookiene er nødvendige for at nettsiden eller våre tjenester skal fungere, men for de resterende vil vi alltid be deg om samtykke før de legges i nettleseren din.

Dersom du søker jobb hos oss

Ved innsending av CV, søknad og andre dokumenter i forbindelse med jobbsøknad vil det bli samlet inn og behandler personopplysninger i form av navn og kontaktinformasjon, samt eventuell jobb- og utdanningsinformasjon.

Personopplysninger om søkere vil bli slettet etter 12 måneder etter at søknaden ble sendt inn, med mindre vedkommende blir ansatt hos oss eller samtykker til at det lagres lengre. Søkere kan også be om at opplysninger slettes når søknadsrunden er over.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for det. Slikt grunnlag kan eksempelvis være ditt samtykke, avtale med deg eller at vi er lovpålagt å dele informasjonen.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke, og personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen og alle plikter som følger av avtalen er oppfylt.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Kontaktinformasjon for hvor du skal rette disse henvendelsene finner du under.

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger har brutt gjeldende personvernregelverk, kan du rette en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Ellera AS
v/ Personvernombud
Nedre Storgate 3
3015 Drammen

personvern@ellera.no
+47 32 17 83 80

Endringer

Hvis det skjer endringer i våre tjenester eller i relevant personvernlovgivning kan det forekomme endringer i informasjon på denne siden.

Sist endret: 04.04.2022

___

Informasjonskapsler / Cookies

Ellera AS lagrer små tekstfiler kalt informasjonskapsler eller cookies i din nettleser for at ulike tjenester på vår nettside skal fungere. Under følger en liste over cookies som lagres av våre nettsider, og hvorfor. Noe av disse er nødvendige for at nettsidene våre skal fungere for deg og vil dermed alltid være aktivert.

For noe av innholdet vårt hender det vi spør om muligheten til å synliggjøre oss for deg i andre kanaler (markedsføring). Dette er deaktivert som standard og aktiveres kun dersom du takker ja.

Nødvendig cookies (alltid på):
CRAFT_CSRF_TOKENIngen utløpstidBrukes for å hindre CSRF-Angrep.
PHPSESSIDIngen utløpstidBrukes for å logge inn administratorer av siden.
cookie-consent1 år

Brukes for å lagre dine innstillinger for informasjonskapsler.

_ga2 årBrukes for å spore bruken av nettsiden; Google Analytics.
_gid

24 timer

Brukes for å skille besøkende fra hverandre; Google Analytics.

Les mer: Google Analytics Cookie Usage, How does Craft use Cookies.

Cookies som brukes til markedsføring (dersom samtykke er gitt):

_gali

Nettleser-øktBrukes ifbm. målrettet annonsering; Google Ads.

Formål med tredjeparters informasjonskapsler

Her følger mer informasjon om tredjepartene som kan legge igjen informasjonskapsler hos deg som besøkende på vår nettside, og hvordan disse tjenestene benyttes av oss.

Dersom du ønsker å endre ditt samtykke for valgfrie cookies kan du gjøre det ved å klikke på linken helt nederst på denne siden.

Du kan administrere bruken av informasjonskapsler gjennom nettleserens innstillinger. Les mer om hvordan dette gjøres på Nettvett.no.

Google Analytics

Vi samler inn informasjon om besøksstatistikk og bruksmønstre av våre nettsider med Google Analytics. Formålet med dette er å forbedre og videreutvikle nettsidene våre, der statistikken gir eksempelvis svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukeren kommer fra og hvilken nettleser som benyttes. Dataen din anonymiseres før den lagres hos Google.

Informasjon som samles inn av Google Analytics, lagres på Google sine servere. Disse opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern. IP-adressen din anonymiseres av Google før den lagres (som standard, om du ikke har samtykket til markedsføring).

Google Ads

Dersom du har samtykket til markedsføring, vil Google Ads analysere hvordan du benytter nettsiden vår med formål å kunne nå deg med tilpasset innhold i andre kanaler senere.

Informasjon om hvordan Google Ads benytter data i sine cookies finner du her hos Google Ads.