Publisert 13. juni 2022

Vi blir ikke hacket! - Eller?

Kim Sagbakken Leder salg og marked

– Vi ser dessverre at SMB-markedet stadig oftere utsettes for dataangrep, sier Anders Gunby. Han er juridisk rådgiver i Ellera og jobber med datasikkerhet og personvern. Og han forteller at enkle, men viktige grep kan løfte datasikkerheten i de små og mellomstore bedriftene betydelig.

– For de kriminelle er norske, små og mellomstore bedrifter, blitt et stadig mer attraktivt mål for dataangrep, forteller Gunby. I takt med økt digitalisering og automatisering av samfunnet, ser man også en økt grad av digitale trusler. Vårt inntrykk er at større selskaper har lykkes med å redusere sin sårbarhet og da oppleves små og mellomstore bedrifter som et mer attraktivt mål. Og selv om beløpene som kreves etter et angrep med løsepengevirus er mindre enn mange av de vi leser om i avisene, er de store nok til at «hacker-industrien» synes det er bryet verdt.

Anders Gundby, Juridisk rådgiver hos Ellera
Trenger din bedrift bistand med datasikkerheten?

Vi har konsulenter som bistår hands-on med opplæring. Vi skaffer deg også oversikt over sikkerhetsstatus, personvernhåndtering og hvilke områder som må forbedres for å sikre deres data og være i tråd med regelverket.

Spør Anders!

Hva er bedriftens største trussel?

Vi utvikler og drifter nettløsninger basert på sikkerhet, brukervennlighet og gode integrasjoner for våre, uavhengig av størrelse. Når vi leverer våre kjernetjenester, jobber vi også med sikkerhetskultur og opplæring i virksomhetene. Undersøkelser viser at det er de ansattes ubevisste handlinger som er den største trusselen mot datasikkerheten i en virksomhet, sier Gunby. Det er den enkelte ansattes kunnskap om trusselbildet og egne sårbarheter som avgjør om de unngår lammende dataangrep som i verste fall kan knekke en liten bedrift. – Vi kjenner de siste metodene hackerne bruker, og sørger for at bedriften og de ansatte forstår alvoret.

Les mer om datasikkerhet her:

Dataangrep gir store konsekvenser

Ofte brukes det automatisert programvare for å komme seg inn i bedriftenes systemer. Programvaren gjør millioner av søk etter sårbarheter i alt som er tilkoblet internett. Og det er først når det automatiserte programmet får et gjennombrudd at «hackeren» selv kommer på banen. Trenden nå er at det er mindre og relativt ukjente selskaper som rammes. Bedrifter som frem til angrepet har tenkt at; det skjer ikke oss; vi er ikke store og viktige nok. Noe som kan vise seg å bli en kostbar feil. I verste fall kan konsekvensene av et slikt angrep være lange driftsavbrudd og medfølgende omdømmetap og økonomiske tap i form av bøter eller tapt omsetning. Hva gjør dere da?

Hvor skal dere starte?

Usikker på hva du trenger? Start med en helsesjekk av bedriftens datasikkerhets- og personvernsrutiner. Sjekken består av essensielle tester og gjennomgang av bedriftens systemer. Rapporten i etterkant gir en oversikt og råd om forbedringer i prioritert rekkefølge.

Fag
Publisert 13. juni 2022

Kim Sagbakken Leder salg og marked