Tjeneste

Drift og SLA

Drift og SLA

Før et utviklingsprosjekt blir lansert setter vi opp ulike utviklings- og driftsmiljøer, der vi vedlikeholder nettsteder og applikasjoner med avtaleverk for både drift, vedlikehold, brukerstøtte og SLA (tjenestenivåavtale). Dette være seg enklere VPS-er eller større Kubernetes-oppsett som skal takle stor trafikk med krav til høy oppetid.

Applikasjonsforvaltning er en viktig del av å holde apper, nettsider, og integrasjoner i drift og sikre at de fungerer optimalt. En sentral del av dette er å ha en drift og Service Level Agreement (SLA) på plass. Det er en avtale angir nivået på tjenesten som kunden kan forvente, samt de krav og standarder som leverandøren skal oppfylle. Her er noen av de viktigste aspektene ved brukerstøtte, drift og SLA i forbindelse med applikasjonsforvaltning.

Mangler dere en teknisk samarbeidspartner?

Vi har utviklere og tekniske prosjektledere som kan bistå med applikasjonsforvaltning!

Spør Kim her!

Fordeler ved å ha en drift og SLA-avtale hos oss:


Pålitelig drift

Vår godt utformet drifts- og SLA-avtale sikrer pålitelig drift av apper, nettsider og integrasjoner. SLA-en inkludere krav til oppetid, feilrettingstider og responstider for brukerstøtte, som bidrar til å sikre at systemene er tilgjengelige og fungerer som forventet.

Rask feilretting

Våre drift og SLA-pakker inneholder krav til rask feilrettingstid som minimere nedetid og redusere eventuelle negative konsekvenser av tekniske feil. Dette kan bidra til å begrense forstyrrelser for brukerne og opprettholde en høy kvalitet på applikasjonen. Dette medfører en bedre brukeropplevelse.


Tydelige forventninger

Vi hjelper med å etablere tydelige forventninger. Vi definerer klart hva som forventes av oss i form av tjenestekvalitet, responstider, oppetid og andre relevante parametere. Det gjør at vi unngår misforståelser og uklarheter, og sikrer at både vi og kundene våre er på samme side.

Unngå at kundene møter dette når de skal inn på nettsiden deres

Bedre ressursstyring

Ved å ha på plass en drift og SLA-avtale vil det effektivisere ressursstyring for oss og kundene våre. Med klare retningslinjer for oppgaveprioritering, responstider og feilrettingstider, kan vi optimalisere bruken av ressurser og sikre at de brukes på en effektiv måte.

Overvåkning og rapportering

Våre drifts og SLA inkludere overvåking og rapportering av ytelse og tilgjengelighet av applikasjonen, nettsiden eller integrasjonene. Dette gir våre kunder innsikt i hvordan tjenesten fungerer og identifisere eventuelle potensielle problemer.

Ulike pakker til ulike behov

Vi forstår viktigheten av en pålitelig og effektiv drift av applikasjoner, nettsider og integrasjoner, og derfor tilbyr vi forskjellige drifts- og SLA-pakker for å møte ulike behov hos våre kunder. Vi forstår at hver bedrift har forkjellige krav til ytelse, tilgjengelighet og brukerstøtte, og vi skreddersyr våre drifts- og SLA-avtaler for å imøtekomme dette.

Våre drifts- og SLA-pakker omfatter en rekke tjenester, inkludert overvåking, proaktiv feilhåndtering, patching og oppdatering av systemer, sikkerhetsoppdateringer, samt brukerstøtte med forskjellige responstider og løsningstider avhengig av kundens krav.

Vårt mål er å sikre en sømløs drift og bidra til å opprettholde høy ytelse, god tilgjengelighet og pålitelig brukerstøtte.

Ved å velge en av våre drifts- og SLA-pakker kan våre kunder dra nytte av klare avtaler, tydelig ansvarsfordeling, og regelmessig rapportering om ytelse og tilgjengelighet av tjenestene. Dette gir kundene trygghet og tillit til at deres applikasjoner, nettsider og integrasjoner blir tatt vare på på en profesjonell og pålitelig måte.