Publisert 4. oktober 2021

Nasjonal Sikkerhetsmåned og datasikkerhet for deg og din virksomhet

Anders Gunby Juridisk rådgiver

Datasikkerhet

Datasikkerhet er viktig året rundt, men i oktober hvert år arrangeres det Nasjonal Sikkerhetsmåned i regi as NorSIS. I år er temaet «en trygg digital hverdag» og setter søkelys på skadeforebygging og håndtering når skaden først har skjedd.

Formålet er å øke kunnskapsnivået rundt datasikkerhet i virksomheter og i befolkningen. Digital sikkerhet er et felles ansvar. Med dette i fokus passer det utmerket å lansere Ellera sin nye tjeneste: Datasikkerhet og Personvern.

Usikker på bedriftens datasikkerhet og personvernhåndtering?
Ellera hjelper deg å få oversikt, kontroll på rutiner og være i tråd med regelverket. Finn ut hvordan her.

Dagens digitale risikobilde og nye digitale trusler

I de siste ti-årene har IT blitt stadig mer virksomhetskritisk. Dette har medført et økt behov for driftssikkerhet for å bevare forretningshemmeligheter. I takt med den økende digitaliseringen og automatiseringen av samfunnet, ser man også en økt grad av digitale trusler.

Ny teknologi gir nye og ukjente utfordringer, mer komplekse verdikjeder og økt outsourcing åpner opp for nye typer trusler. At dette er et økende problem kan man se på de utallige angrepene de siste årene.

I Risiko 2021 fremhever Nasjonal Sikkerhetsmyndighet at «rask digitalisering endrer og skaper nye samfunnsverdier. De lange, digitale verdikjedene som dannes for å understøtte tjenester og funksjoner i samfunnet, medfører samtidig nye sårbarheter og avhengigheter trusselaktører kan utnytte. Dette resulterer i et «skjerpet digitalt risikobilde».

Samtidig kommer det flere forpliktelser, med mer omfattende lovverk og reguleringer på området. Her er det viktig for virksomheter å etterleve dette nye regelverket.

Hvordan man håndterer disse utfordringene vil i tillegg kunne påvirke virksomhetens omdømme, og sist, men ikke minst, påvirke bunnlinjen. Og det kan skje deg.

Datasikkerhet, informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet, cybersikkerhet, digital sikkerhet

Definisjonene som brukes på området flyter tidvis over i hverandre. Uavhengig av ordbruken; datasikkerhet blir stadig viktigere for norske virksomheter. Samtidig er det viktig «å være med» på digitaliseringen for at virksomheten skal overleve og vokse. Da er det viktig å ha på plass gode rutiner og sikkerhetssystemer.

Samme hva du velger å kalle det – det er viktig uansett. Poenget er at din informasjon og dine systemer er sikre mot angrep og trusler. Her kan vi i Ellera bistå.

Sikkerhetskultur hos oss i Ellera

Ellera er såpass opptatt av sikkerhet og personvern at vi tidlig hentet inn vår egen juridiske rådgiver på området.

Som databehandlere for våre kunder har vi inngående kunnskap om hvordan man etterlever personvernregelverket, men vi er også opptatt av sikkerhet for dataen vi behandler og av å ha god dokumentasjon og gode rutiner for internkontrollen vår.

Digitaliseringen gir oss åpenbart store fordeler, men den gjør oss samtidig mer sårbare for digitale trusler. Derfor er det viktig å være ute i forkant og ha gode rutiner for å kunne forebygge og redusere skadeomfang når man blir angrepet. Sikkerhet er den øverste ledelsens ansvar. Vi mener vi har optimalisert rutinene for dette siden oppstarten i 2018.

Vi utvikler systemer for våre kunder og er opptatt av at sikkerhet skal være «by design». All informasjonsbehandling i våre systemer skjer i henhold til prinsippene om tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet.

Hva vi kan tilby

Vi i Ellera kan hjelpe deg som virksomhet å sette premissene ovenfor dine leverandører av IT-systemer, med tanke på sikkerhet og personvern, og dermed stille de riktige kravene til disse.

Finn alt vi hjelper med på vår tjenesteside for Datasikkerhet og Personvern, som blant annet inkluderer:

  • Kontroll av i hvilken grad virksomheten din etterlever personvernlovgivningen og annen relevant lovgivning
  • Sikkerhets- og sårbarhetsanalyser
  • Databehandleravtaler og rådgivning rundt dette
  • Internkontroll og sikkerhetsrutiner
  • Personvernombud
  • Og andre tilhørende aktiviteter innen digital sikkerhet, GDPR og personvernhåndtering

Usikker? Start med en helsesjekk

I forbindelse med lanseringen av vår nye tjeneste har vi laget en startpakke vi kaller «Helsesjekk», som er et supert utgangspunkt for deg å skaffe oversikt over din bedrifts sikkerhetsstatus, personvernhåndtering og hvilke områder det eventuelt må jobbes med for å sikre deres data og være i tråd med regelverket.

Send oss en forespørsel og vi tar kontakt med deg for å avtale et møte

Publisert 4. oktober 2021

Anders Gunby Juridisk rådgiver