Publisert 31. oktober 2022

Hva er egentlig API og integrasjoner?

Jørgen Ellingsen Leder utvikling

Brukervennlig backend

Ellera sin visjon er å forenkle og forbedre arbeidshverdagen til våre kunder. Vårt hovedområde omhandler integrasjonsarbeider og det vi liker å kalle «brukervennlig backend», der systemene i bakkant skal være enkle å bruke, koble seg til og forstå.

Det arbeidet består ofte i å automatisere repetative arbeidsoppgaver og frigjøre tid til å fokusere på egen verdiskapning. Det være seg en nettbutikk som skal snakke til et lagersystemet, generell informasjon som skal sendes til et annet system, eller brukerregistrering med Vipps. Dette og mye annet kan vi automatisere for bedrifter! Vi mener at API-er og integrasjoner er en forutsetning for digitalisering.

Har dere systemer som ikke snakker sammen? Det kan vi gjøre noe med!

Vi har utviklere som har lang erfaring med API, integrasjoner og automatisering. Alt fra mindre oppsett til store og komplekse systemer.

Spør Kim her!

Hva er API?

Forkortelsen API står for Application Programming Interface, og kort fortalt er det en fellesbetegnelse på hvordan programvarer snakker sammen slik at vi kan utveksle informasjon på tvers av programvarene.

En illustrasjon av hvordan API-er fungerer.

Hva er fordelene med API-er?

Fordelene med API-er er mange og vi mener den største er å automatisere det tidkrevende og manuelle arbeidet med å innhente informasjon fra et system og føre det inn i et annet system. API-er minsker også mulighetene for menneskelig feil som ofte kan skje i manuelle prosesser. Med API-er blir datakvaliteten bedre og det frigjør tid til egen verdiskapning. Vår visjon passer som hånd i hanske med fordelene ved å erstatte manuelle prosesser med API-integrasjoner.

Systemutvikling, API-er, integrasjoner og automatisering

Integrasjonearbeidet vi gjør for våre kunder gir de et konkurransefortrinn og vi kan derfor ikke utlevere alt. Flertallet av de operasjonene vi integrerer er komplekse, men vi har satt opp et fiktivt og relevant eksempel om hvordan integrasjonsarbeid gjør det enklere for mennesker å jobbe.

Sommerhytter AS

Sommerhytter AS er et selskap(fiktivt) som leier ut hytter langs Oslofjorden. De markedsførerer hyttene på sitt eget nettsted, Google, Airbnb og Booking.com. 15 hytter + 4 ulike bookingkanaler er potensielt 60 steder som trenger oppfølging. Menneskene i Sommerhytter AS er allergiske mot manuelle og repetative arbeidsoppgaver. Løsningen ble å ringe Ellera for å utvikle systemer som automatiserte mange av arbeidsprosesser.

Illustrasjon av informasjonsflyten for Sommerhytter AS

Vi utviklet et reservasjonssystem som en SaaS. Det gir Sommerhytter AS mulighet til å administerere fra enhver plattform til enhver tid. Reservasjonssystemet har en multi-kalender som snakker med alle kanalene de markedsfører hyttene på. I praksis betyr det at når det bookes et opphold på deres nettsted eller Airbnb, vil oppholdet automatisk og umiddelbart synkroniseres med de andre kanalene. Da unngår de dobbeltbookinger og merarbeid.

Reservasjonssystemet håndterer reservasjoner, gjesteinformasjon og kommunikasjon. Med et toveis-API mottar og sender Sommerhytter AS henvendelser fra eget system til de nevnte kanalene. Vi utviklet også et API som gir nødvendig informasjon til deres regnskapsprogram, som i dette tilfellet er Visma eAccounting.

Med dette reservasjonssystemet kan personalet hos Sommerhytter AS fokuserer på å gi gjestene sine den beste ferieopplevelsen.

Send oss en forespørsel, så starter vi med en prat!

Publisert 31. oktober 2022

Jørgen Ellingsen Leder utvikling