Publisert 4. september 2023

Vi har utviklet app for Befalets Fellesorganisasjon!

Kim Sagbakken Leder salg og marked

BFO sine medlemmer, spesielt den yngre medlemsmassen, hadde uttrykt et sterkt ønske om en app. De etterspurte kontinuerlig oppdatert informasjon, muligheten til å rapportere saker og skader, kommunisere med sin tllitsvalgt, justere forsikringer, samt tilgang til en lønnskalkulator.

Målet med appen er først og fremst å styrke båndet med medlemmene og øke medlemsservicen, men også å synliggjøre appen som en tydelig medlemsfordel for å rekruttere nye medlemmer.

Ny nettside og medlemssystem for Befalets Fellesorganisasjon

Sammen med designbyrået Scandinavian Design Group og IT-serviceselskapet Columbus, designet og utviklet vi nye nettsider og medlemssystemer for Befalets Fellesorganisasjon.

Les mer her

Appen tar utgangspunkt i de innloggede sidene på bfo.no, men med fokus på å tilrettelegge for enda bedre brukeropplevelse fra mobil. SDG bygget derfor designet basert på det eksisterende nettstedet, med tilpasninger for app. I designfasen av prosjektet ble vi tidlig involvert som rådgivere slik at det tekniske aspekte ble ivaretatt. BFO stilte med kadettene for testing og innsikt.

Vi i Ellera har utviklet dette til en funksjonell app, integrert med eksisterende CMS og relevante tredjepartssystemer for optimal dataflyt. Det ble gjennomført tester med definert testgruppe og justeringer basert på feedback. Vi analyserte medlemmenes mest brukte webfunksjoner og identifiserte BFOs spesifikke behov. Basert på denne innsikten foreslo vi tekniske løsninger, inkludert vurderinger mellom native app og PWA.

Appen ble lansert for Android og IOS-enheter juni 2023 og siden lansering har vi driftet appen og fortsetter å utvikle nye funksjoner i tråd med medlemmenes behov.

Om Befalets Fellesorganisasjon

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for militært tilsatt personell fra alle forsvarsgrener. BFO ble etablert i 1957, og er den største og eldste av arbeidstakerorganisasjonene for militært personell.


Er du nysgjerrig på prosjektet eller vurderer å utvikle en app for din bedrift?

Ta kontakt med Kim!

Publisert 4. september 2023

Kim Sagbakken Leder salg og marked