Publisert 13. november 2023

Nå har vi gjort det enkelt for medlemmene å beregne lønnen sin!

Kim Sagbakken Leder salg og marked

Tidligere i år lanserte vi en app for medlemmene i Befalets Fellesorganisasjon. Målet med appen er først og fremst å styrke båndet med medlemmene og øke medlemsservicen, men også å synliggjøre appen som en tydelig medlemsfordel for å rekruttere nye medlemmer.

Nå har BFO-appen fått en ny funksjon og vi er stolte av å lansere et praktisk digitalt verktøy for bedre økonomisk planlegging og inntektsoversikt for over 11 500 medlemmer!

En illustrasjon av ATF-kalkulatoren.

Forestill deg kompleksiteten i en lønnsstruktur der grunnlønn, variable tillegg og unike avtaler spiller en rolle – en situasjon mange i Forsvaret står overfor. ATF-kalkulatoren løser utfordringen ved å gi en brukervennlig plattform der medlemmene enkelt kan legge inn lønnsdata og planlagte aktiviteter for å få en oversikt over forventet inntekt. Dette er ikke bare relevant for de i Forsvaret, men illustrerer også hvordan vi kan gjøre komplekse og spesifikke behov om til teknologiske løsninger for en enklere hverdag - noe som kan være av interesse for bedrifter som ønsker lignende effektivitet.

Vi utviklet app for over 11 500 medlemmer i Befalets Fellesorganisasjon

Sammen med designbyrået Scandinavian Design Group, designet og utviklet vi Andriod og IOS app for medlemmene i Befalets Fellesorganisasjon.

Les mer her

Forutsigbarhet i din inntekt

Lars Omberg, som jobber som forhandlingsleder på tariffområdet i BFO, er entusiastisk med hensyn til den nye funksjonen. Han ser ATF-kalkulatoren som en verdifull ressurs som vil gagne våre medlemmer på flere måter.

- En av de mest opplagte fordelene er økt forutsigbarhet når det gjelder fremtidig inntekt. Ved å kunne eksperimentere med ulike tillegg og variabler i ATF-kalkulatoren, kan medlemmene planlegge bedre og ta mer informerte økonomiske beslutninger. Lars sier videre at han håper at kalkulatoren blir flittig brukt, og at vi kan fortsette å utvide kalkulatoren med flere tillegg.

Slik fungerer ATF-kalkulatoren

ATF-kalkulatoren er skreddersydd for ansatte i Forsvaret, hvor grunnlønn og diverse tillegg er regulert av Hovedtariffavtalen i Staten. Den avtalen inkluderer bestemmelser om lønn, godtgjøringer, lokale forhandlinger og pensjon. Spesielt for Forsvaret, med sine unike lønnstillegg og særavtaler, er ATF-tilleggene en integrert del av lønnsstrukturen for mange BFO-medlemmer.

Medlemmer kan enkelt bruke ATF-kalkulatoren ved å legge inn sitt lønnstrinn eller månedslønn, samt antall måneder de ønsker å beregne inntekten for. Etter å ha lagt til faste pensjonsgivende tillegg og kommende aktiviteter, vil kalkulatoren gi en detaljert oversikt over den forventede inntekten og avspaseringstiden.

Er du nysgjerrig på prosjektet eller trenger bistand med teknologi?

Publisert 13. november 2023

Kim Sagbakken Leder salg og marked